Conducere

Senat

Consiliul de Administraţie

Conducerea executivă

  • Rector: Ramona LILE
  • Cabinet rector, sef de cabinet: ec. Zorina BARNA
  • Secretar șef universitate: jurist Nicoleta DUMITRAȘCU
  • Secretariat rector: ec. Mirela Maria BANGĂU, Anca MUNTEAN
  • Telefon: 0257 283 010
  • Fax: 0257 280 070
  • E-mail: rectorat@uav.ro

Prorector (procesul de învățămât şi asigurarea calităţii):
Prof.univ.dr.ing.ec. Alexandru POPA

Prorector (privind cercetarea științifică):
Prof.univ.dr.mat.ec. Codruţa Simona STOICA

Prorector (transparenţă academică şi relaţii internaţionale):
Conf.univ.dr.ec. Teodor - Florin CILAN

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu"

Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul

idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui management întemeiat pe echipă, astfel încât împreună cu conducerile celor nouă facultăți şi întreg corpul didactic, să imprimăm vieții academice dinamism și standarde de calitate conforme cerințelor socio-economice și culturale actuale. Totodată, afirmăm ca scop esențial calitatea, obiectiv la a cărui finalitate conlucrează deopotrivă dascălii și studenții din cele trei tipuri de programe prevăzute în Programul Bologna. Considerăm că împreună avem șanse de succes în menținerea calității în mediul concurențial de astăzi.

Rector,

Ramona LILE