Chestionare, fişe şi grile de evaluare

Chestionare şi fişe de evaluare

  1. Chestiona de evaluare a activităţii didactice de către studenţi
  2. Chestionar de evaluare a satisfacţiei studenţilor
  3. Fişa de evaluare colegială
  4. Fişa de autoevaluare a activităţiii ştiinţifice şi didactice

Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare

  • Ordin 6.129_2016 standarde minimale - privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare
  • Anexa ordin 6.129_2016 standarde minimale