Calitate

Documente privind asigurarea calităţii

 1. Comisia de evaluare si asigurarea calitati (26 mai 2016)
 2. Organigrama structurilor de asigurare a calităţii
 3. Planul strategic al comisiei de evaluare si asigurare a calitatii
 4. Plan operational pentru imbunatatirea calitatii in anul universitar 2015-2016
 5. Plan strategic al comisiei de evaluare si asigurare a calitatii 2016-2020
 6. Plan operational pentru anul 2017
 7. Plan operaţional pentru anul 2018
 8. Plan operaţional pentru anul 2019
 9. Declaratia rectorului privind politica in domeniul calitatii

Rapoarte privind calitatea

 1. Raport asigurare calitate 2011-2012
 2. Raport calitate 2013
 3. Raport calitate 2014
 4. Raport calitate 2016
 5. Raport calitate 2017
 6. Raport calitate 2018