WORKSHOP DE FORMARE A VIITOARELOR CADRE DIDACTICE ÎN EDUCAȚIA OUTDOOR 19

WORKSHOP DE FORMARE A VIITOARELOR CADRE DIDACTICE ÎN EDUCAȚIA OUTDOOR

5/31/2019

În data data de 31.05.2019 a avut loc un eveniment care a cuprins diferite workshopuri de formare a viitoarelor cadre didactice și a cadrelor didactice în educația outdoor. Evenimentul a avut loc în incita Universității Aurel Vlaicu din Arad, corpul M, cu începere de la ora 10. Evenimentul a fost organizat în cadrul FSEPAS, împreună cu studentele de la specializarea PIPP anul I și anul II, sub conducerea doamnei decan Prof. Univ. dr. Roman Alina Felicia și Asist. Univ. Drd. Torkos Henrietta.

Au fost organizate 7 workshopuri diferite, din care unul dedicat învățământului special. Au participat studenți din cadrul FSEPAS, iar activitățile au fost din sfera Educației Outdoor, pentru nivel preșcolar și primar. Activitățile au fost discutate la întâlnirea follow up, care s-a finalizat prin completarea unui formular de feedback adresat participanților.