Concurs posturi administrative

Concursuri în curs de desfaşurare:

LEGISLATIA PRIVIND CONCURSURILE PERSONALULUI CONTRACTUAL SI ADMINISTRATIV

HG 286/ 2011

Concurs scoatere la concurs administrator patrimoniu gradul I

  • Anunt
  • Rezultat selectie dosare Administrator patrimoniu Gr I S DCAT

Concurs scoatere la concurs post îngrijitor

  • Anunt
  • Rezultat selecție
  • Rezultat proba scrisa
  • Rezultat interviu