Interes public


Furnizarea de informaţii de interes public:

 • Prof.univ.dr.ing.ec. Barbu Ionel E-mail: info.pub@uav.ro
 • Inf. Peița Florin Tel. 0040-257-280702 int. 4126

Program de audienţe pentru solicitarea de informaţii:

 • Luni- Vineri, Orele 10-12

Contact online: Contact

 • Conducerea UAV
 • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

Adresă Rectorat:
B-dul Revoluţiei nr. 77,
310130 Arad, România,
P.O. BOX 2/158 AR
Telefon: +40-257-283010
Fax: +40-257-280070
Email: rectorat@ uav.ro
URL: www.uav.ro

 • Cereri/reclamatii/sesizari ONLINE

Modele de cereri şi reclamaţii tip

 1. Cerere-tip de solicitare a informaţiilor de interes public, model conform HG 123/2002 privind normele de aplicare a legii nr. 544/2001
 2. Reclamaţie administrativă în cazul răspunsului negativ la cerere
 3. Reclamaţie adiministrativă în cazul neprimirii vreunui răspuns la cererea de informaţii publice
 4. Răspuns la cererea de informaţii publice din partea persoanei desemnate de instituţia publică
 5. Răspuns la reclamaţia administrativă înaintată de petent instituţiei publice