Concurs posturi administrative

Concursuri în curs de desfaşurare:

LEGISLATIA PRIVIND CONCURSURILE PERSONALULUI CONTRACTUAL SI ADMINISTRATIV

HG 286/ 2011

Concurs scoatere la concurs administrator patrimoniu gradul I

Concurs scoatere la concurs post îngrijitor